Welcome
Tìm kiếm Sản phẩm
DANH MỤC
Hỗ trợ trực tuyến

Chat with me

Thành viên chính thức
Mạng Việt Nam thương hiệu
Tỷ giá ngoại tệ

Mã hàng động cơ điện Siemens xuất xứ Cộng hòa Czech
LOẠI 1LA7, 1LE1, 1LG4

Mã hàng các động cơ điện Siemens Czech 


Động cơ tiêu chuẩn 3pha, 50Hz, 400VAC, IP55, ClassF

 


Loại:  2 cực, chân đế 

1LA7060-2AA10               : 0.18 kW, 2 cực, chân đế
1LA7063-2AA10               : 0.25 kW, 2 cực, chân đế
1LA7070-2AA10               : 0.37 kW, 2 cực, chân đế
1LA7073-2AA10               : 0.55 kW, 2 cực, chân đế
1LA7080-2AA10               : 0.75 kW, 2 cực, chân đế
1LA7083-2AA10               : 1.1 kW,   2 cực, chân đế
1LA7090-2AA10               : 1.5 kW,   2 cực, chân đế
1LA7096-2AA10               : 2.2 kW,   2 cực, chân đế
1LE1002-1AA42-2AA4    : 3 kW,      2 cực, chân đế
1LE1002-1BA23-4AA4    : 4 kW,      2 cực, chân đế
1LE1002-1CA03-4AA4    : 5.5 kW,   2 cực, chân đế
1LE1002-1CA13-4AA4    : 7.5 kW,   2 cực, chân đế
1LE1002-1DA23-4AA4    : 11 kW,    2 cực, chân đế
1LE1002-1DA33-4AA4    : 15 kW,    2 cực, chân đế
1LE1002-1DA43-4AA4    : 18.5 kW, 2 cực, chân đế
1LG4183-2AA60               : 22 kW,    2 cực, chân đế
1LG4206-2AA60               : 30 kW,    2 cực, chân đế
1LG4207-2AA60               : 37 kW,    2 cực, chân đế
1LG4223-2AA60               : 45 kW,    2 cực, chân đế
1LG4253-2AB60               : 55 kW,    2 cực, chân đế
1LG4280-2AB60               : 75 kW,    2 cực, chân đế
1LG4283-2AB60               : 90 kW,    2 cực, chân đế
1LG4310-2AB60               : 110 kW,  2 cực, chân đế
1LG4313-2AB60               : 132 kW,  2 cực, chân đế
1LG4316-2AB60               : 160 kW,  2 cực, chân đế
1LG4317-2AB60               : 200 kW,  2 cực, chân đế


Loại: 4 cực, chân đế

1LA7060-4AB10               : 0.12 kW, 4 cực, chân đế
1LA7063-4AB10               : 0.18 kW, 4 cực, chân đế
1LA7070-4AB10               : 0.25 kW, 4 cực, chân đế
1LA7073-4AB10               : 0.37 kW, 4 cực, chân đế
1LA7080-4AA10               : 0.55 kW, 4 cực, chân đế
1LA7083-4AA10               : 0.75 kW, 4 cực, chân đế
1LA7090-4AA10               : 1.1 kW,   4 cực, chân đế
1LA7096-4AA10               : 1.5 kW,   4 cực, chân đế
1LE1002-1AB42-2AA4    : 2.2 kW,   4 cực, chân đế
1LE1002-1AB52-2AA4    : 3 kW,      4 cực, chân đế
1LE1002-1BB22-2AA4    : 4 kW,      4 cực, chân đế
1LE1002-1CB03-4AA4    : 5.5 kW,   4 cực, chân đế
1LE1002-1CB23-4AA4    : 7.5 kW,   4 cực, chân đế
1LE1002-1DB23-4AA4    : 11 kW,    4 cực, chân đế
1LE1002-1DB43-4AA4    : 15 kW,    4 cực, chân đế
1LG4183-4AA60               : 18.5 kW, 4 cực, chân đế
1LG4186-4AA60               : 22 kW,    4 cực, chân đế
1LG4207-4AA60               : 30 kW,    4 cực, chân đế
1LG4220-4AA60               : 37 kW,    4 cực, chân đế
1LG4223-4AA60               : 45 kW,    4 cực, chân đế
1LG4253-4AA60               : 55 kW,    4 cực, chân đế
1LG4280-4AA60               : 75 kW,    4 cực, chân đế
1LG4283-4AA60               : 90 kW,    4 cực, chân đế
1LG4310-4AA60               : 110 kW,  4 cực, chân đế
1LG4313-4AA60               : 132 kW,  4 cực, chân đế
1LG4316-4AA60               : 160 kW,  4 cực, chân đế
1LG4317-4AA60               : 200 kW,  4 cực, chân đế

 
Loại: 2 cực, mặt bích

1LA7060-2AA11               : 0.18 kW, 2 cực, mặt bích
1LA7063-2AA11               : 0.25 kW, 2 cực, mặt bích
1LA7070-2AA11               : 0.37 kW, 2 cực, mặt bích
1LA7073-2AA11               : 0.55 kW, 2 cực, mặt bích
1LA7080-2AA11               : 0.75 kW, 2 cực, mặt bích
1LA7083-2AA11               : 1.1 kW,   2 cực, mặt bích
1LA7090-2AA11               : 1.5 kW,   2 cực, mặt bích
1LA7096-2AA11               : 2.2 kW,   2 cực, mặt bích
1LE1002-1AA42-2FA4    : 3 kW,      2 cực, mặt bích
1LE1002-1CA03-2FA4    : 4 kW,      2 cực, mặt bích
1LE1002-1CA03-4FA4    : 5.5 kW,   2 cực, mặt bích
1LE1002-1CA13-4FA4    : 7.5 kW,   2 cực, mặt bích
1LE1002-1DA23-4FA4    : 11 kW,    2 cực, mặt bích
1LE1002-1DA33-4FA4    : 15 kW,    2 cực, mặt bích
1LE1002-1DA43-4FA4    : 18.5 kW, 2 cực, mặt bích
1LG4183-2AA61-Z(A11)  : 22 kW,    2 cực, mặt bích
1LG4206-2AA61-Z(A11)  : 30 kW,    2 cực, mặt bích
1LG4207-2AA61-Z(A11)  : 37 kW,    2 cực, mặt bích
1LG4223-2AA61               : 45 kW,    2 cực, mặt bích
1LG4253-2AB61               : 55 kW,    2 cực, mặt bích
1LG4280-2AB61               : 75 kW,    2 cực, mặt bích
1LG4283-2AB61               : 90 kW,    2 cực, mặt bích
1LG4310-2AB61               : 110 kW,  2 cực, mặt bích
1LG4313-2AB61               : 132 kW,  2 cực, mặt bích
1LG4316-2AB64               : 160 kW,  2 cực, mặt bích
1LG4317-2AB64               : 200 kW,  2 cực, mặt bích


Loại: 4 cực, mặt bích

1LA7060-4AB11               : 0.12 kW, 4 cực, mặt bích
1LA7063-4AB11               : 0.18 kW, 4 cực, mặt bích
1LA7070-4AB11               : 0.25 kW, 4 cực, mặt bích
1LA7073-4AB11               : 0.37 kW, 4 cực, mặt bích
1LA7080-4AA11               : 0.55 kW, 4 cực, mặt bích
1LA7083-4AA11               : 0.75 kW, 4 cực, mặt bích
1LA7090-4AA11               : 1.1 kW,   4 cực, mặt bích
1LA7096-4AA11               : 1.5 kW,   4 cực, mặt bích
1LE1002-1AB42-2FA4    : 2.2 kW,   4 cực, mặt bích
1LE1002-1AB52-2FA4    : 3 kW,      4 cực, mặt bích
1LE1002-1BB22-2FA4    : 4 kW,      4 cực, mặt bích
1LE1002-1CB03-4FA4    : 5.5 kW,   4 cực, mặt bích
1LE1002-1CB23-4FA4    : 7.5 kW,   4 cực, mặt bích
1LE1002-1DB23-4FA4    : 11 kW,    4 cực, mặt bích
1LE1002-1DB43-4FA4    : 15 kW,    4 cực, mặt bích
1LG4183-4AA61               : 18.5 kW, 4 cực, mặt bích
1LG4186-4AA61               : 22 kW,    4 cực, mặt bích
1LG4207-4AA61               : 30 kW,    4 cực, mặt bích
1LG4220-4AA61               : 37 kW,    4 cực, mặt bích
1LG4223-4AA61               : 45 kW,    4 cực, mặt bích
1LG4253-4AA61               : 55 kW,    4 cực, mặt bích
1LG4280-4AA61               : 75 kW,    4 cực, mặt bích
1LG4283-4AA61               : 90 kW,    4 cực, mặt bích
1LG4310-4AA61               : 110 kW,  4 cực, mặt bích
1LG4313-4AA61               : 132 kW,  4 cực, mặt bích
1LG4316-4AA64               : 160 kW,  4 cực, mặt bích
1LG4317-4AA64               : 200 kW,  4 cực, mặt bích

 

Dai Hong Phat Co.,Ltd
7/5/2013
Các tin khác